Εξοικονομώ κατ’ Οίκον II

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΕ 8 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

[ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με την παρακάτω σειρά:

  • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα, 19 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
  • Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη: Δευτέρα, 26 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
  • Αττική και Νότιο Αιγαίο: Δευτέρα, 2 Απριλίου, 8:00 π.μ.

Μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου, 17.700 νοικοκυριά έχουν το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, οπότε οι διαθέσιμοι πόροι είναι υπέρ αρκετοί. Επιπρόσθετοι πόροι θα γίνουν διαθέσιμοι σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί την προσφορά.]

1. Έλεγχος επιλεξιμότητας:
είναι το πρώτο βήμα που θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
του προγράμματος με την χρήση των κωδικών πρόσβασης του
ΤΑΧΙSΝΕΤ. Το κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία (1) και μόνο αίτηση, με μοναδική εξαίρεση
την υπαγωγή στο πρόγραμμα ολόκληρης πολυκατοικίας.
2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης: Ο σύμβουλος έργου αναλαμβάνει τη διαδικασία συμπλήρωσης της
αίτησης και της υποβολής των απαιτούμενων αρχικών δικαιολογητικών.
3. 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση: Πραγματοποιείται αυτοψία από ενεργειακό επιθεωρητή στο ακίνητο και
γίνεται ο καθορισμός του πλαισίου των ενεργειακών αναβαθμίσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
4. Οριστικοποίηση αίτησης: Εκδίδεται το 1ο ενεργειακό πιστοποιητικό, οριστικοποιείται το Έντυπο
Πρότασης Παρεμβάσεων και συμπληρώνονται, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από τον σύμβουλο έργου.
5. Υπαγωγή αίτησης: Διενεργείται ο έλεγχος και η αξιολόγηση της αίτησης , γίνεται οριστική κατάταξη αυτής στην
αντίστοιχη εισοδηματική κατηγορία και εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Ο δικαιούχος έχει το
χρονικό περιθώριο 2 μηνών να αποδεχθεί ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και να υπογράψει τη δανειακή
σύμβαση με την τράπεζα, εφόσον είναι επιθυμητή η κάλυψη του υπολειπόμενου ποσού του προϋπολογισμού
από άτοκο δάνειο διάρκειας έως και έξι (6) ετών.
6. Έναρξη υλοποίησης του έργου: Καταβάλλονται στους προμηθευτές οι προκαταβολές ύψους 70% της
δανειακής σύμβασης ή εφόσον δεν υφίσταται δανειακή σύμβαση, καταβάλλεται από τον δικαιούχο η
προκαταβολή βάσει της συμφωνίας που έχει κάνει με τον προμηθευτή. Παράλληλα εκδίδεται, εφόσον το
απαιτούν οι εργασίες, η σχετική οικοδομική άδεια και ξεκινούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.
7. 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση: Μετά το τέλος των εργασιών πραγματοποιείται αυτοψία για την διαπίστωση
των ενεργειακών αναβαθμίσεων, συλλέγονται από τους προμηθευτές τα νόμιμα παραστατικά και τα
πιστοποιητικά των υλικών και εκδίδεται το 2ο ενεργειακό πιστοποιητικό. Το χρονικό περιθώριο για την
υλοποίηση του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
8. Ολοκλήρωση έργου: Συμπληρώνονται στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
παραστατικά και η δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός
διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και ολοκληρώνει την εκταμίευση του συνολικού ποσού εντός χρονικού
διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση
του έργου.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομόμηση κατ’ Οίκον II» θα παρέχει επιδοτήσεις από 25 έως 70% (ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα) και άτοκα δάνεια σε νοικοκυριά για ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους με εφαρμογή μονώσεων, αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης, κουφωμάτων κ.α. Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια παρατίθενται στον πίνακα:

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

Πατήστε εδώ για να δείτε και τον αναλυτικό οδηγό για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ”

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *