Επικοινωνία

Διαχρονική

Νίκος και Φάνης Μαλαχιάς Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αεροπόρου Ροδοκανάκη 20Α Φάρκαινα Χίος  T.K. 821 00
Τηλέφωνα:2271042633,2271042069
Fax:22710 25592
e-mail1: info@diahroniki.com
e-mail2:diahroniki@otenet.gr
Εμπόριο Κατασκευαστικών Υλικών ΠΔΚΑ
Τ.Χ:  82100

Α.Φ.Μ: 800312083

Δ.Ο.Υ XIOY

Που θα μας βρείτε