Το μυστικό της επαγωγής είναι απλό:
Η πηγή θερμότητας θερμαίνει μόνο το σκεύος.
Με την εστία επαγωγής Franke, επιτυγχάνεται ταχεία θέρμανση και
απόλυτος έλεγχος του μαγειρέματος. Η λειτουργία της βασίζεται
στις αρχές της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, δηλαδή στην εμφάνιση
ηλεκτρισμού εξαιτίας μαγνητικού πεδίου.
Όταν ένα μεταλλικό σκεύος έρχεται σε επαφή με την ενεργοποιημένη
πλάκα επαγωγής, το σκεύος αρχίζει να θερμαίνεται. Και όταν
απομακρύνεται, η θερμότητα σταματάει.

ΑΡΧΗ:
Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα ενεργοποιεί και ελέγχει ένα πηνίο που
δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο. Όταν ένα μαγειρικό σκεύος με πάτο
από σιδηρομαγνητικό υλικό τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνεια της
επαγωγικής εστίας, το ηλεκτρομαγνητικό κύκλωμα που δημιουργείται
«κλείνει» προκαλώντας επαγωγικά την άμεση θέρμανση του σκεύους.

ΣΚΕΥΗ:
Μόνο τα σκεύη με πάτο από σιδηρομαγνητικό υλικό, ή εκείνα που
διαθέτουν τέτοια χαρακτηριστικά είναι κατάλληλα για χρήση στις εστίες
επαγωγής.

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Το μαγείρεμα με τις εστίες επαγωγής της Franke, είναι χωρίς
αμφιβολία, το πιο ταχύ σύστημα μαγειρικής που υπάρχει.
Η θέρμανση των τροφών γίνεται με γρήγορο τρόπο, χάρη στο ότι
θερμαίνεται μόνο το σκεύος, χωρίς να δαπανάται ενέργεια για τη
θέρμανση του κρυστάλλου.

ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Δεν προκύπτει καμία θερμική αδράνεια. Δεν χρειάζεται η προηγούμενη
θέρμανση κανενός άλλου στοιχείου για να μεταδοθεί η θερμότητα στο
σκεύος. Καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια, και επιπλέον είναι πολύ
πιο αποδοτική, καθώς δεν σημειώνονται απώλειες θερμότητας μέσω
της κεραμικής επιφάνειας της εστίας.