Εξωτερική Πόρτα Smart G

H διάχυση του φωτός στο εσωτερικό περιβάλλον της κατοικίας σας, αποτελεί ζητούμενο στον σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Η κατηγορία G ικανοποιεί αυτή την απαίτηση με ποικίλες διακοσμητικές προτάσεις τόσο σε σχέδια όσο και σε τύπους υάλωσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την ιδιωτικότητα στο εσωτερικό περιβάλλον, με απόλυτη ασφάλεια και λειτουργικότητα.