Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021

Νέα παράταση δόθηκε έως και 15 Μαρτίου 2022, για το πρόγραμμα του Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τον υπουργού Κώστα Σκρέκα, έχουν ήδη υποβληθεί 80.000 αιτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα.

Σημαντικότερο κριτήριο για την αξιολόγηση των αιτήσεων είναι η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάση του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων σε ποσοστό 50% και έπειτα ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.

Για νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα έως και 5.000 ευρώ και με οικογενειακά έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75%.

Με την συμβουλή του ενεργειακού επιθεωρητή σας μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα.

Οι εργασίες που καλύπτονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι εξής:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση – Αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
  • Σύστημα ΖΝΧ με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης όπως smart home, αναβάθμιση φωτισμού.