Παράλληλα ανακλινόμενο συρόμενο σύστημα Schüco AWS 65 PASK

PASK σημαίνει παράλληλα ανακλινόμενη συρόμενη κατασκευή:

Πρόκειται για τον ιδανικό συνδυασμό συρόμενης πόρτας
και ανακλινόμενου παραθύρου που εξασφαλίζει πολλαπλές εφαρμογές
και άνεση στη χρήση.

 

 

Θερμομόνωση

 • Yψηλή θερμομόνωση με βάθος διατομής 65,70 και 75 mm
 • Νέες καινοτόμες θερμοδιακοπές
 • Μεσαίο παρέμβυσμα μεγάλων διαστάσεων
 • Παρεμβύσματα υάλωσης με πτερύγια
 • Θερμοδιακοπές φύλλου με θαλάμους
 • Κατάταξη κατά DIN EN ISO 10077,
  βάσει υπολογισμού: λογισμικό Schüco Uw-cal

Εμφάνιση

 • Κάσα με πλάτος όψης από 51 mm
 • Μικρό πλάτος όψης με λεπτές διατομές από μπινί
 • Διατομές κολώνας πλάτους από 76 ως 250 mm
 • Ευελιξία στη χρωματική διαμόρφωση με διαφορετικά
  χρώματα εσωτερικά και εξωτερικά

Λειτουργικότητα

 • Έλεγχος συστήματος κατά RAL RG 636/1 με κατάταξη σύμφωνα
  με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

 • Uf: 1,9 έως 2,4
 • Rw: 47 dB
 • Υδατοστεγανότητα: έως 9Α
 • Αεροπερατότητα: 4
 • Κατηγορία ασφαλείας: WK3
 • Ανεμοπίεση: έως C5 / B5
 • Μέγιστο πάχος τζαμιού: έως 55 mm
 • Μέγιστο βάρος φύλλου: έως 200 kg

 

Τρόπος ανοίγματος :

15

 

Έργο

14