Συντήρηση Συνθετικών Κουφωμάτων

ΑΠΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Τι πρέπει να κάνω αρχικά;
Αφαιρέστε την ταινία προστασίας αμέσως μετά την τοποθέτηση του κουφώματος.

Πώς γίνεται η τακτική φροντίδα του πλαισίου;
Για να απομακρύνετε τις βρωμιές που υπάρχουν λόγω σκόνης ή βροχής, απλώς χρησιμοποιήστε ένα κοινό καθαριστικό του εμπορίου ή το καθαριστικό REHAU* και ένα μαλακό πανί.

Πώς γίνεται η τακτική φροντίδα του τζαμιού;
Τα τζάμια του παραθύρου καθαρίζονται καλύτερα με καθαρό, ζεστό νερό και ένα κομμάτι δέρμα σαμουά.

Τι πρέπει να προσέχετε σε περίπτωση επίμονης βρωμιάς;
Λόγω επιβάρυνσης του αέρα (σκουριά, βιομηχανική σκόνη, καυσαέρια βενζίνης), για παράδειγμα κοντά σε βιομηχανίες και σιδηροδρόμους, μπορεί να δημιουργηθεί συσσώρευση βρωμιάς που δύσκολα αφαιρείται. Σας προτείνουμε να κάνετε τακτικό καθαρισμό με το καθαριστικό REHAU* για την απομάκρυνση και τη μείωση της συσσώρευσης αυτής.

Προσοχή:
– Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά, διαλυτικά και γυαλιστικά μέσα ή διαλυτικά καθαριστικά όπως π.χ. ρητίνη, ασετόν κλπ.
– Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα.
– Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα όπως π.χ. σπάτουλες, βούρτσες, σκληρά σφουγγάρια κλπ.

 

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Πώς γίνεται η συντήρηση των μηχανισμών;
Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο θα πρέπει να βάζετε μια σταγόνα λάδι στους μηχανισμούς που κινούνται, έτσι ώστε τα παράθυρά σας να συνεχίζουν να ανοίγουν και να κλείνουν χωρίς προστριβές.

Πρόταση:
Για συνεχή λειτουργία χωρίς προβλήματα, σας προτείνουμε να απευθύνεστε για τη συντήρηση των μηχανισμών όσον αφορά τη σταθερότητα, την κινητικότητα και τη λειτουργικότητά τους σε κάποιον συνεργάτη της REHAU

Πώς γίνεται η συντήρηση των λάστιχων;
Καθαρίζετε τα λάστιχα με νερό και να τα περνάτε τακτικά με σιλικόνη.

Τι χρειάζεστε για τη φροντίδα και τη συντήρηση των κουφωμάτων σας:
– Κοινό καθαριστικό του εμπορίου για τον τακτικό καθαρισμό των τζαμιών και των πλαισίων από εύκολες βρωμιές.
– Δέρμα σαμουά για διάφανη ορατότητα.
– Καθαριστικό REHAU για επαγγελματικό καθαρισμό και φροντίδα των πλαισίων, κυρίως σε σκληρές βρωμιές και σε βρωμιές που οφείλονται στις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου. Διατίθεται από την εταιρεία κουφωμάτων.
– Λάδι για τους μηχανισμούς.
– Μαλακά πανιά για τη διατήρηση της όμορφης και στιλπνής επιφάνειας των προφίλ REHAU.
– Σιλικόνη για τη λίπανση των λάστιχων. Διατίθεται από την εταιρεία κουφωμάτων.